برخی از مشتریان پارت نت بشرح زیر می باشد:

– دانشکده روانشناسي دانشگاه الزهرا
– شرکت ديبا انرژي سينا
– شرکت پيشتازان توسعه صنعتي آريا رازي

– شرکت مهندسین مشاور راحمي نژاد

– شركت درّه صنعت

– گروه طراحی شیپ

– مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش
– شرکت عالم آرا
– شرکت حفاظ سيستم پايدار
– شرکت آلومینیوم مات آریا
– شرکت نکاس
– آژانس هواپیمایی شکوفه
– شرکت تکنوع خاورمیانه
– انتشارات عصرکتاب
– انتشارات عصراندیشه
–  ایران خودرو دیزل

– شرکت فنی مهندسی رنگين کمان

– شرکت نوآوران کيميا کاوش

– شرکت پرساپی


بالای صفحه


2022 © خدمات شبکه ، پشتیبانی شبکه ، مجازی سازی شبکه ، Network support .