اینترنت و مرگ تلویزیون

Posted by admin in Uncategorized on July 15, 2018 with Comments Off on اینترنت و مرگ تلویزیون

بر اساس آمارها اکنون می توان گفت سرانه تماشای ویدیوهای آنلاین توسط مردم در خاورمیانه از تماشای تلویزیون بیشتر شده است. صدا و سیما دیگر فراگیرترین رسانه نیست!

image اینترنت و مرگ تلویزیون

Comments are closed.

Recent Comments

    قرارداد پشتیبانی ، خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، خدمات کامپیوتر،نصب سرور، طراحی وب سایت

    
    بالای صفحه


    2022 © خدمات شبکه ، پشتیبانی شبکه ، مجازی سازی شبکه ، Network support .